,,Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”(VII). Valorificarea potenţialului creativ din Universităţi prin inovare şi transfer tehnologic

,,Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”(VII). Valorificarea potenţialului creativ din Universităţi prin inovare şi transfer tehnologic

În mediul universitar din România este culti­vată, acceptată ideea că articolele ştiinţifice exprimă valoare chiar dacă acestea ocolesc, prin simulare numerică sau eludare directă, confruntarea cu practica, cu aplicarea şi aplicabilitatea. Se poate spune că enunţarea, demonstrarea unei teorii, a unei soluţii deschide poarta spre progres, iar aplicarea, adică inovarea, poartă societatea spre progres.

 

1. Inovarea ca formă de valorificare a cercetării universitare

Exemplele de produse realizate la Universitatea din Craiova, prin implicarea Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic - Craiova  (CITT),   pot justifica sintagma ,,inovarea  este o formă de valorificare a cercetării universitare”.

 

CITT Craiova a fost înfiinţat în 1992 ca Centru de Implementare a Invenţiilor, iar apoi, ţinând seama de instituţiile similare europene, s-a transformat în Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic, funcţionând  ca departament specializat la nivelul Universităţii din Craiova (http://citt.ucv.ro). Încă de la început, obiectivele Centrului  au vizat valorificarea rezultatelor cercetărilor  contractuale efectuate la Universitatea din Craiova prin aplicare la agenţi economici, prin transfer tehnologic, iar strategia a fost adaptată mereu la schimbările survenite în viaţa economică a României.

 

2. Produse inovative realizate ca urmare a transferului tehnologic - exemple

                     

2.1. Inovarea ca activitate de modernizare a unui produs

Sistemul de monitorizare a încercării produselor din cauciuc – MONIPRES, aplicat în 2002 la  S.C. RONERA  din Piteşti, întreprindere specializată în confecţionarea de subansamble compozite – metal + cauciuc – ilustrează  bine noţiunea de inovare definită ca activitate de îmbunătăţire, de modernizare a unui produs. Beneficiarii externi, din Germania, au solicitat furnizarea unor buletine electronice de încercare a produselor cumpărate. RONERA  avea în dotare mai multe prese  la care înregistrarea  diagramei forţă – deplasare,  F = f(s), se făcea  cu creionul pe hârtie (figura 1). Modernizarea propusă de CITT - Craiova a constat în realizarea unui sistem de achiziţii de date (figura 2)  şi  a unui software de prelucrare a informaţiilor obţinute în timpul  încercărilor (figura 3).

Aceeaşi soluţie a fost aplicată în 2012 şi  la ARTEGO Tg.Jiu, întreprindere specializată în fabricarea benzilor din cauciuc pentru carierele de lignit.

 

2.2. Produse inovative realizate ca urmare a stabilirii unei strategii a elaborării temelor de proiecte de diplomă, de lucrări de disertaţie şi teze de doctorat ca generatoare de brevete de invenţie şi internaţionalizării cercetărilor.

Sistemul pentru monitorizarea unităţilor de lansare a rachetelor antigrindină este un  exemplu  care ilustrează aplicarea strategiei formulării temelor proiectelor de diplomă, a lucrărilor de disertaţie şi a tezelor de doctorat, urmată de protecţia proprietăţii industriale prin brevet de invenţie şi internaţionalizarea  cercetărilor.

 

În anul 1999 s-a înfiinţat, în România, Sistemul Naţional Antigrindină. Sisteme asemănătoare funcţionează de 40 de ani  şi în două  ţări  vecine: Republica Moldova şi Bulgaria. În baza relaţiei de colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei,  CITT Craiova a dezvoltat un sistem de monito­rizare a circulaţiei  energiei de la panourile fotovoltaice către elementele de acumulare a energiei şi către consumatori, astfel încât să fie îndeplinite anumite cerinţe funcţionale, respectiv alimentarea  diverşilor consumatori electrici dintr-un punct de lansare a rachetelor  cu respectarea  condiţiei de  asigurare a rezervei de energie pentru alimentarea focoaselor rachetelor antigrindină (figura 4). Subiectul a fost dezvoltat de către Laurenţiu Alboteanu, acum cadru didactic la Facultatea de Inginerie Electrică, în cadrul lucrării de disertaţie, în cadrul Tezei de doctorat şi în cadrul unei cercetări postdoctorale. Pentru soluţia propusă s-a obţinut Brevetul de invenţie nr.126005/29.06.2012

 

2.3. Produse inovative rezultate ale unor  cercetări cu impact social puternic

Abordarea unor teme de cercetare cu impact social puternic  face parte din strategia  CITT Craiova pentru a răspunde nevoilor pieţei, pentru a obţine finanţarea pro­iectelor, pentru motivarea echipei de cercetare. Având în vedere că Sistemul Naţional Antigrindină din România este în dezvoltare, Universitatea din Craiova a continuat cercetările pe această direcţie în cadrul a două teze de doctorat. Una,  finalizată  în 2012  de către Constantin Şulea,  a propus un sistem informatic integrat complex, care să monitorizeze informaţii importante pentru activitatea de combatere a căderilor de grindină. Soluţia propusă face obiectul Cererii de Brevet de Invenţie A00452/20.06.2012 şi al unui articol   publicat  în revista  Natural Hazards  ISSN: 0921-030X, cotată ISI,  cu factor de impact 1,699, scor relativ 1,106. A doua teză, începută în 2012 de către  Ştefan-Marian Nicolae, are ca temă poziţionarea automată a rampei de lansare a rachetelor antigrindină (figura 5), iar soluţia este cuprinsă în sistemul informatic integrat  care face obiectul cererii de brevet de invenţie. Tema analizată face şi obiectul unui proiect transfrontalier România-Bulgaria, MIS ETC 166 „Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării” care se derulează în perioada 2011-2014, iar rezultatul va fi transferat către Electromecanica Ploieşti pentru fabricaţia de serie.

Figura 5. Rampă de lansare a rachetelor antigrindină poziţionată manual

 

2.4. Produse inovative obţinute ca urmare a utilizării metodei de animare tehnologică

Animarea tehnologică  presupune căutarea permanentă  de către un Centru de Transfer  Tehnologic a oportunităţilor de apropiere între mediul socio - economic şi universitate, promovarea întreprinderilor în mediul universitar, pro­movarea echipamentelor şi serviciilor universitare în mediul industrial.

  Figura 6. Conexiuni electrice şi spectrul termic corespunzător

 

Modul în care CITT Craiova a materializat această misiune poate fi exemplificat prin relaţia cu S.C. Cummins Generators Technologies. Colaborarea a început prin efectuarea unor încercări privind încălzirea conexiunilor  dintre înfăşurările generatorului şi cablurile de conexiune către exterior (figura 6), şi a continuat prin susţinerea  de către cadrele didactice de la Universitatea din  Craiova - Facultatea de Inginerie Electrică a unor module de curs de câte 8 ore, referitoare la elemente fundamentale de electrotehnică, maşini electrice, materiale electrotehnice, inclusiv protecţia proprietăţii industriale, care urmează fluxul cercetare fundamentală - aplicarea soluţiei la beneficiar. Într-unul dintre Contractele încheiate între Universitatea din Craiova  şi Cummins Generators,  CITT a propus  câteva modele  de conexiuni, care s-au analizat prin metode matematice şi prin simulare  numerică. Beneficiarul a ales soluţia  optimă din punct de vedere tehnologic şi a  realizat mai  multe mostre de conexiuni, care s-au verificat  experimental.  Prin  soluţiile propuse de CITT pentru conexiunile dintre înfăşurările generatorului şi cablurile de conexiune către exterior s-a  obţinut o reducere a rezistenţei de contact de la 20 µΩla 12 µΩ. Animarea tehnologică s-a concretizat prin discuţii  sistematice dintre inginerii de la Cummins şi cadrele didactice  (figura 7, figura 8), participarea în comun la manifestări ştiinţifice, perfecţionarea  prin doctorat.

  Figura7. După vizita la Cummins

 

Figura 8. După discuţiile purtate la Facultate

 

3. Concluzii

Exemplele prezentate pot fi considerate modele  pentru  activitatea din Centrele de Transfer Tehnologic dezvoltate în cadrul Universităţilor.

 Standardul SR 13547 - Model de dezvoltare a afa­cerii prin inovare, Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare, este un instrument util  pentru valorificarea potenţialului creativ din Universităţi  prin inovare şi transfer tehnologic. 


Gheorghe Manolea este prof. dr. ing. 


14648 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.