Mioara Sapasu

Start în 2017: pregătiţi noile proiecte de investiţii pentru finanţare nerambursabilă

15.03.2017 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu

La sfârșitul anului 2016 şi începutul anului 2017, o serie de programe naţionale de finanţare pentru IMM-uri au fost aprobate sau anunţate. Este vorba atât despre programe multianuale cunoscute şi aflate în derulare deja, cât şi despre progra... mai mult »

Finanţare pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor: între 200.000 şi 1 milion euro, valoarea grantului acordat

05.12.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu
Finanţare pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor: între 200.000 şi 1 milion euro, valoarea grantului acordat

La începutul lunii noiembrie, a fost publicată, spre consultare, cea de-a doua variantă draft a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru primul apel de proiecte în cadrul Priorităţii de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extind... mai mult »

Planul de Investiţii pentru Europa: instrumente pentru investitori

09.10.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu
Planul de Investiţii pentru Europa: instrumente pentru investitori

Loc de întâlnire pentru promotorii de proiecte şi investitori - este motto-ul sub care funcţionează PEPI – Portalul European pentru Proiecte de Investiţii, instrumentul creat de Comisia Europeană pentru a promova vizibilitatea faţă de investi... mai mult »

NOU: procedura de atribuire a contractelor în proiectele cu fonduri europene 2014-2020 de către solicitanţi şi beneficiari privaţi

05.09.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu

Prevederile noului Ordin se aplică pen­tru:  Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020; Mecanismele Financiare SEE și Norvegian; Programul de Cooperare Româno-Elvețian (PCER) – Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 –... mai mult »

Vară ,,fierbinte” pentru FONDURILE EUROPENE 2014-2020

14.07.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu
Vară ,,fierbinte” pentru FONDURILE EUROPENE 2014-2020

Semnalele oficiale ale Autorităţilor de Management par să indice mult aşteptatul ,,avânt” al programelor finanţate din FESI în actualul cadru financiar 2014-2020, destinate mediului privat. Lunile de vară ale acestui an aduc lansări de progra... mai mult »

Eligibilitatea cheltuielilor în proiectele finanţate din FESI în perioada 2014-2020

03.06.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu

Pentru operaţiunile finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC), reglementările de bază în această materie sunt Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului Europea... mai mult »

Până la 250.000 lei ajutor de minimis pentru IMM-urile din domenii industriale de activitate

14.03.2016 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu
Până la 250.000 lei ajutor de minimis pentru IMM-urile din domenii industriale de activitate

Ajutorul de minimis este disponibil prin Programul Naţional Multianual de Microindustrializare, derulat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA), prin struc­tura guvernamentală din domeniul sprijini... mai mult »

Orizont 2020

07.12.2015 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu

Programul Orizont 2020 (H2020) este noul program cadru european pentru cercetare şi dezvoltare şi cel mai mare program de acest fel al Uniunii Europene, cu o alocare financiară totală de 70 miliarde euro, care se desfăşoară în perioada 2014-2... mai mult »

Sprijin financiar pentru eficienţă energetică în industrie

07.10.2015 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu

Obiectivul de CREŞTERE DURABILĂ al Strategiei Europa 2020 este susţinut prin promovarea unei economii bazate pe reducerea emisiilor de carbon, prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor... mai mult »

Finanţare UE pentru dezvoltare în industrie

31.08.2015 | INFO FINANCIAR | Mioara Sapasu
Finanţare UE pentru dezvoltare în industrie

Odată ce am definit nevoia/nevoile de dezvoltare ale întreprinderii noastre şi am identificat proiectul prin care putem soluţiona aceste nevoi, respectiv obiectivele care trebuie atinse, rezultatele care trebuie obţinute şi activităţile care ... mai mult »