ROBOTICA actualitate şi tendinţe economice, tehnice şi ştiinţifice

ROBOTICA actualitate şi tendinţe economice, tehnice şi ştiinţifice

Bazat pe rezultatele statisticilor elaborate pentru ultimul sfert de an precedent, Federaţia Internaţionalã de Roboticã estimeazã cã în 2013 au fost vânduţi circa 168.000 roboţi industriali, cu 5% mai mulţi decât în 2012. Aşa cum menţiona Arturo Baroncelli, Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Roboticã (IFR) ,,se poate spune, cu certitudine, cã povestea de succes a roboticii industriale continuã”.[1]


Dinamica pieţei de roboticã la nivel mondial – situaţia actualã şi perspective de piaţã

Într-adevăr, analizând comparativ ultimii cinci ani, (figura 1), se poate observa că după criza economică din anul 2009, ce a condus la înregistrarea unui declin drastic al vânzărilor cu 47% faţă de anul anterior, a urmat o perioadă de recuperare masivă în anul 2010 (cea mai importantă din ultimii 30 ani), 2010 reprezentând un an de puternic reviriment în domeniul investiţiilor şi, implicit, de creştere a vânzărilor de produse şi tehnologii robotice cu peste 100% faţă de cel anterior.

Pentru 2011 se estima ca certă păstrarea acestei tendinţe şi, ca urmare, o continuare a creşterii cererii de produse din domeniul roboticii.[2] Aceste prognoze au devenit certitudini în primul semestru al anului 2012 atunci când datele statistice publicate de IFR pentru întregul an 2011 l-au consacrat drept ,,anul de aur” în vânzãrile de roboţi (caracterizat printr-o primă cifră record de 166.028 unităţi noi vândute). [3]

Urmată apoi de uşorul declin cu 4% al vânzărilor din anul 2012 (în care s-au înregistrat 159.346 de unităţi noi vândute), iată că în prezent cererea mondială de roboţi industriali înregistrează din nou un maxim absolut istoric. Prin cele circa 168.000 unităţi noi vândute, anul 2013 marchează cel mai mare volum de vânzări de roboţi industriali înregistrat începând cu anul 1961 (dată de la care datează primele statistici privind piaţa mondială de roboţi).

Per ansamblul perioadei de 4 ani de reviriment, 2010-2013, de după criza din anul 2009, se poate evalua o creştere medie de circa 12% anual, marcată de două praguri de creştere masivă a volumului de vânzări cu 60% în 2010 şi respectiv 38% în 2011, urmate apoi de o uşoară reducere a vânzărilor cu - 4 % în 2012, recuperată însă şi depaşită uşor prin creşterea cu 5% a vânzărilor în anul 2013 (figura 1).[1]

 

În ceea ce priveste dinamica volumului de vânzãri pe diferite regiuni geografice (figura 2), din cele circa 168.000 unitãţi noi vândute în 2013, volumele maxime de vânzãri s-au înregistrat pe piaţa asiaticã, urmatã apoi de cele din continentul nord american. Confruntatã în primele trei sferturi de an cu un nivel scãzut al cererii şi recuperând abia în ultimul sfert de an 2013 printr-o creştere accentuatã a volumului de vânzãri, zona europeanã a înregistrat pe ansamblu o stagnare a volumului vânzãrilor în 2013 la un nivel comparabil cu cel din 2012.

Deşi cifrele statisticilor finale IFR pentru 2013 nu au fost încã fãcute publice, se estimeazã faptul cã cele mai înalte ritmuri de creştere a volumelor de vânzãri au fost înregistrate în ordine în China, Japonia, Statele Unite, Coreea de Sud şi respectiv Germania.

Ca aspect particular privind volumele de vânzãri de roboţi industriali în zona asiaticã trebuie subliniat faptul cã, în prezent China deţine deja din 2012 poziţia a doua cu o cotă de piaţã impresionantã (de circa 20%) din totalul vânzãrilor de roboţi, în 2013 numãrul de unitãţi noi achiziţionate de aceastã ţarã fiind de circa 25.000, cu puţin sub cel achiziţionat în SUA şi Japonia. Din acest punct de vedere prognozele privind evoluţia acestei pieţe, estimeazã pentru 2016 un volum de vânzãri anuale de circa 38.000 de roboţi, (adicã atingerea unui procent total de circa 40% din piaţa mondialã) şi o creştere a volumului de vânzãri cu circa 20% peste cele estimate pentru aceeaşi perioadã în SUA şi Japonia. Cu toate acestea numãrul total de roboţi industriali estimaţi a fi instalaţi in China pânã în 2016 (circa 120.000 unitãţi) nu va ajunge să-l depãsească pe cel al roboţilor care sunt instalaţi în Japonia (circa 310.000 unitãţi) şi SUA (circa 215.000 unitãţi) însã probabil ca va depãşi numãrul total de roboţi instalaţi în Germania (figura 3). [4]

Dacã la aceasta adăugãm şi aderarea în 2013 a China Robot Industry Alliance (CRIA), la Federaţia Internaţionalã de Roboticã, creşterea expo­nenţialã a numãrului de brevete de invenţie pentru roboţi industriali depuse de cãtre companiile din China începând cu perioada 2011 – 2012, precum şi, respectiv, politicile investiţionale a doi dintre principalii actori europeni pe piaţa roboticii, KUKA (ce a deschis în decembrie 2013 o fabricã de roboţi în Shanghai) şi ABB (care colaboreazã intens cu firme şi universitãţi din China în dezvoltarea produselor proprii) este posibil ca în perioada urmãtorilor doi ani un nou motto sã caracterizeze această economie: ,,nu veniţi în China pentru o mânã de lucru ieftinã, ci pentru a cumpăra roboţi ieftini pentru fabricile dumneavoastrã”.

 

În ceea ce priveşte principalii actori din piaţã în domeniul producţiei de roboţi industriali, în zona asiatică aceştia sunt reprezentaţi de Yaskawa Electric Corporation (Motoman), Fanuc, şi Kawasaki, iar în cea europeană de ABB, KUKA, Comau şi Adept. Dintre aceştia, în urma înregistrării unei cote de piaţã de circa 23% în ,,anul de aur” 2011 al vânzãrilor de roboţi industriali, Yaskawa (Motoman) a fost cotată în 2012 ca primul producător de roboţi industriali la nivel mondial, depăşind cifra de unitãţi anuale vândute de către liderul de până atunci, Fanuc. În completarea cererilor crescânde din zona economică europeană şi americană, focalizându-se în special pe investiţiile în piaţa asiatică a producătorilor din industria automobilelor, inclusiv China, Yaskawa a continuat să îşi menţină poziţia de lider de piaţã şi prin vânzãrile înre­gistrate în 2013 şi aşteaptă ca şi în 2014 să înregistreze rezultate pozitive asemănătoare. În mod similar, pe fondul înregistrării a celui mai mare volum de vânzãri din istoria statisticilor IFR, în 2013 majoritatea firme­lor producătoare de roboţi industriali raportează creşteri importante ale volumelor de vânzãri: ABB Robotics a înregistrat în 2013 cel mai bun an de vânzãri din istoricul propriu, şi estimează în perspectiva anul 2014 ca un alt an excelent pentru vânzãrile de roboti, iar Comau a raportat de asemenea o creştere cu peste 20% a volumului de vânzãri faţă de cel mai bun an din istoricul propriu. [1]

Per ansamblu în 2013 Japonia, China, SUA, Corea de Sud şi Germania pot fi considerate în ordine ca primele 5 state lider pe piaţa mondială a roboţilor industriali (figura 4). Alături de creşterea volumului vânzãrilor caracteristice liderului de piaţã Japonia, detaşată clar în 2012 faţă de toate celelalte pieţe la nivel mondial, China şi Thailanda au recuperat masiv din decalajul existent, afirmându-se ca pieţele cu cele mai înalte rate de creştere a volumului vânzãrilor la nivel mondial. Se confirmă faptul că în pieţele emergente tendinţa de creştere este puternic influenţată de ,,ultimul val” ce presupune o abordare diferită faţă de cea a anilor anteriori şi anume cea referitoare la faptul că fabricaţia automatizată reprezintă o alternativă de luat în considerare comparativ cu cea a apelării la activităţile desfăşurate de personal uman cu un cost redus al forţei de muncă.[6], [8]

 

 

Evoluţia segmentelor de piaţă în domeniul roboticii. Repartiţia volumelor de vânzãri pe sectoare de activitate şi aplicaţii

Din statisticile preliminare ale IFR, industria automobilelor a continuat să reprezinte sectorul industrial marcat de volumul major al investiţiilor în ţările din zona asiatică, inclusiv China, complementar acestora fiind remarcate creşteri majore în acest sector şi în spaţiul economic european şi nord american. Circa 36% din volumul total de vânzãri de unitãţi noi sunt preluate astfel de către două sectoare ale acestui domeniu industrial: fabricaţia de motoare şi fabricaţia de componente pentru automobile, figura 5 şi figura 6. [1], [3], [5]

 

Prognozele IFR pentru 2014 – 2016 indică o rată medie de creştere globală a volumului de vânzãri de roboţi industriali la nivel mondial de circa 6%, marcată însă de diferenţieri între zonele din America de Nord şi Europa, pentru care rata de creştere va fi mai redusã (de circa 4%) şi respectiv, Asia şi Australia, unde se estimează că va înregistra cote duble (de circa 8%), figura 2 şi figura 3. Motorul principal al creşterii rămâne sectorul industriei automobilelor cu precizarea că perioada 2014-2015 va fi marcatã probabil de o reducere a ratei investiţiilor şi, implicit, de o reducere a volumelor de vânzãri specifice, dar şi de un reviriment accentuat în 2016 datoritã necesităţii de reechipare a facilitãţilor de producţie, corespunzãtor intrãrii în fabricaţie a unor noi modele de automobile şi respectiv extinderii capacitãţilor de producţie existente în special în zona asiatică. [1], [3] Volumele de vânzãri specifice acestui sector pentru 2013, şi perspectivele de dezvoltare în perioada 2014-2016, în paralel cu celelalte sectoare industriale de interes major sunt diferenţiate geografic conform celor detaliate în continuare. [1], [3], [5], [6], [7]

În America de Nord, industria automobilelor a continuat să repre­zinte cel mai important utilizator de roboţi industriali, dar cererea specifică acestui domeniu în 2013 a rămas la nivelul celei din 2012,figura 5 [8].
Spre deosebire de acesta, creşterea ponderii celorlalte sectoare a fost semnificativă înregistrându-se o rată de creştere a vânzãrilor mai mare cu 31% comparativ cu 2012. Ilustrative în acest sens sunt ratele de creştere a vânzãrilor în domeniile ştiinţelor fizice, medicale şi biomedicale (142%), precum şi al industriei alimentare şi sectorului bunurilor de consum (61%), urmate de cel al industriei de mase plastice şi produselor de cauciuc (36%). Solicitările cele mai mari au fost înregistrate pentru roboţi asamblare (+61%), manipulare (+13%), şi respectiv pentru acoperiri şi aplicări de diferite materiale lichide / vâscoase (+5%). Numărul total al roboţilor industriali instalaţi în SUA, conform evaluărilor Robotics Industry Association (RIA) atinge astfel 228.000 unitãţi, plasând SUA pe locul doi imediat dupã Japonia la acest capitol.[5], [6]

Trebuie precizat cã 36% din cererea globalã de roboţi şi circa 50% din totalul roboţilor achiziţionaţi în China au drept destinaţie sectorul industrial aferent fabricaţiei de automobile şi elementelor componente ale acestora. În industria automobilelor roboţii industriali au un rol fundamental în sectoarele de prelucrare prin deformare plasticã la rece (ştanţare - perforare, îndoire - ambutisare), prelucrãrii şi asamblãrii motoarelor şi transmisiilor, realizãrii caroseriilor prin sudare în puncte (“body-in-white”), ca şi cele de etanşare şi acoperiri de protecţie - vopsire (figura 7 şi figura 8).

 

 

În China, soluţiile joint-ventures joacã un rol principal în industria de automobile, politica economicã a acestui stat fiind aceea de a dezvolta industria de automobile din ţarã în paralel cu realizarea, în facilităţile proprii de producţie, a unui numãr cât mai mare de linii de producţie robotizate, ca alternativã ,,localã” la cele posibil a fi importate ,,la cheie” din alte ţãri. Sisteme robotizate produse de branduri de tradiţie sunt, însã, în paralel importate în China pentru a putea asigura suportul complet necesar fabricaţiei de automobile, datoritã faptului cã firmele locale din China au încã dificultãţi majore în a realiza joint-ventures în special în sectoarele de realizare a operaţiilor de sudare şi vopsire. [4], [5], [7], [8]

În ceea ce priveşte furnizorii de soluţii robotizate pentru sectorul industrial al fabricaţiei de automobile, piaţa este partajatã între companiile lider din Japonia şi Europa. Companiile japoneze producãtoare de roboţi industriali servesc preponderent piaţa industriei de automobile din Japonia şi parţial din zona asiaticã. În contrapartidã, companiile europene beneficiazã de implementarea pe scară largã a soluţiilor robotizate proprii pe majoritatea pieţelor din China, SUA şi Europa. Primele companii la nivel mondial pe subsectoare specifice de activitate din industria automobilelor sunt:

 • în domeniul sudãrii în puncte a caroseriilor auto: ABB, Kuka, Comau, Fanuc şi Kawasaki,
 • în domeniul prelucrărilor prin deformare plastică la rece: ABB, Kuka, Fanuc şi Kawasaki,
 • în domeniul acoperirilor de protecţie – vopsirii, firma germană Durr deţine o cotă de piaţã de 50% şi respectiv de 45% din cea specificã aplicaţiilor de etanşare, restul cotelor de piaţã fiind împãrţite între ABB, Kuka, Fanuc şi Kawasaki.[7]

 

În ceea ce priveşte aplicaţiile de sudare cu arc electric, acestea repre­zintã cele mai răspândite aplicaţii robotizate, cu o cotã de piaţã evaluatã la circa 50% din totalul aplicaţiilor roboţilor industriali. Cum astfel de aplicaţii reclamã o precizie de lucru ridicatã, chiar şi firmele germane nu pot fi concurente pe măsură companiilor japoneze producãtoare de roboţi industriali dedicaţi unor astfel de aplicaţii. Această situaţie este generatã de controlul pieţei reductoarelor de precizie (armonice şi cicloidale) de cãtre douã companii cu acţionariat japonez Nabtesco şi respectiv Harmonic Drive System (ce controleazã o cotã totalã de piaţã de 95% pentru produsele de acest tip).[7]

Companiile japoneze producătoare de roboţi industriali deţin, de asemenea, în mare parte supremaţia pe majoritatea pieţelor existente la nivel mondial în sectoarele fabricaţiei de componente electronice / electrotehnice, aplicaţiilor de asamblare montaj, soluţiilor robotizate de prelucrare prin aşchiere a metalelor pe maşini-unelte şi centre de prelucrare, industriei maselor plastice şi produselor de cauciuc şi industriei alimentare figura 5, figura 6 şi figura 8. Per ansamblu, companiile japoneze au acţionat ca lideri mondiali globali, bucurându-se în 2013 de o cotă totală de piaţã de circa 52%, în timp ce companiile europene s-au limitat la ocuparea unui segment de doar 21,7% din piaţã.[7]

Complementar sectorului industrial al fabricaţiei de automobile, se poate spune că în 2013 atenţia majorităţii companiilor producătoare de roboţi s-a focalizat în mod special pe diversificarea aplicabilităţii acestora şi ocuparea unor poziţii cât mai stabile şi pe alte segmente de piaţã decât cel aferent industriei automobilelor. Astfel, situaţia vânzãrilor înregistrate în 2013 şi respectiv prognozelor pentru perioada următoare, dublate de orientările pe diferite segmente de piaţã, vizate de către trei actori de referinţă în piaţa de roboţi industriali este următoarea [1], [7], [9]:

 • Yaskawa Electric Corporation, (Japonia) a urmărit în mod special în 2013 investiţiile în industria automobilelor din ţările asiatice inclusiv China şi, complementar, cele din ţările europene şi SUA. Comparativ cu anul 2012, vânzãrile companiei au crescut pe toate pieţele, dar acest lucru se datorează doar parţial comenzilor făcute de către bene­ficiarii din industria automobilelor şi mai ales unei cereri puternice din partea altor industrii cum sunt: cea alimentară, a băuturilor, a construc­­­­ţiilor / materialelor de construcţii şi sectoarelor industriale complementare acestora. Este de aşteptat ca şi în perioada următoare poziţiile câştigate de companie pe aceste pieţe să rămână stabile pentru cel puţin câţiva ani. Similar, este de aşteptat ca implicarea companiei în domeniul industriei componentelor electronice semiconductoare să implicare din ce în ce mai mare pe pieţele emergente aflate în plin proces de expansiune puternică, aşa cum este de exemplu cea specifică sectorului biomedical;[1]
 • pentru KUKA Robotics, anul 2013 a reprezentat un an de succes, prin întărirea poziţiei de lider în piaţă industriei automobilelor. În egală măsură însă poziţia companiei s-a întărit şi pe segmentele de piaţã aferente industriei generale, o contribuţie importantă în acest sens fiind adusă de dezvoltarea unor produse noi, aşa cum este cazul modelului de robot KR AGILUS. Şi în 2014 compania urmează a se concentra pe întărirea poziţiei proprii în cadrul segmentelor de piaţã aferente ramurilor industriale generale, un element de bază în acest sens fiind dezvoltarea familiei de roboţi LBR capabili a fi integraţi în aplicaţii specifice noilor tehnologii de producţie bazate pe interacţiunea roboţilor cu operatorii umani. Principalele pieţe vizate de Kuka Robotics vor fi în acest sens piaţă asiatică şi, în mod special, cea din China. Acest lucru va fi ajutat în mod special şi de noua facilitate de producţie proprie deschisă în decembrie 2013 în Shanghai; [1]
 • ABB Robotics a înregistrat în anul 2013 cotele maxime de vânzãri din istoricul propriu. Creşterile volumelor de vânzãri au fost înregistrate în cadrul segmentelor de piaţă aferente tuturor sectoarelor industriale, dar principalul motor al creşterii volumului de vânzãri l-a reprezentat sectorul industriei automobilelor şi cel al produselor alimentare şi băuturilor, iar într-o măsură mai mică şi cel al producţiei de bunuri de consum electronice (domeniu caracterizat în 2013 de un ritm de creştere ceva mai accelerat faţă de cel înregistrat în 2012). Extinderea reţelei de reprezentanţe regionale din Europa şi continua dezvoltare a relaţiilor strânse cu echipe de colaboratori din Asia au constituit, de asemenea, factori importanţi de succes ce au condus la atingerea celui mai ridicat nivel al tranzacţiilor înregistrat până în prezent de companie. Cu o cerere stabilă pentru automatizarea flexibilă a producţiei de acest nivel, compania se aşteaptă ca şi în 2014 să aibă rezultate excelente.

 

Piaţa roboţilor industriali din România

În ceea ce priveşte situaţia parcului de roboţi şi numărul unităţilor noi vândute în România, după o stagnare în domeniu ce a marcat perioada 1990 - 2000 (figura 9) putem vorbi de o dinamică mai accentuată a volumelor de vânzări abia începând cu perioada 2000 – 2008, urmată de o a doua perioadă de creştere mai dinamică a vânzărilor între 2010 - 2013. Şi în acest caz însă, populaţia de roboţi aflaţi în România şi numărul unităţilor noi instalate până la nivelul lui 2010 [9] nu reprezintă volume importante, comparabile cu cele existente în ţări ca Cehia, Slovacia şi Ungaria şi în care investiţiile făcute în special în domeniul industriei automobilelor de firmele vest europene au generat o dinamică a domeniului mult mai accentuată.

 

Pe de altă parte în absenţa unor informaţii furnizate de Institutul Naţional de Statistică (nu are indicatori specifici de cuantificare a unor indicatori specifici pentru domeniul roboticii), singurele date statistice publicate până în prezent sunt cele publicate de IFR în anuarele statistice începând cu 2009 şi respectiv Societatea Română de Robotică [9], între acestea existând însă unele diferenţe (figura 9) datorate probabil atât modului de realizare a statisticilor (prin anchetarea producătorilor sau respectiv a utilizatorilor finali), cât şi faptului că atât producătorii cât şi utilizatorii de roboţi din România nu au făcut publice până în prezent astfel de date. Ultimele date publicate în ţară sunt actualizate doar până la nivelul anului 2010 [9].

În baza acestor informaţii se poate afirma că la finalul lui 2010 în România erau instalaţi sub 400 de roboţi, comparativ cu 4.462 roboţi instalaţi în Cehia, 1.870 în Slovacia şi 1.406 în Ungaria. Din motivele sus-menţionate, pentru dinamica accentuată caracteristică celei de-a doua perioade (2010 - 2013) nu dispunem de date oficiale, dar din punct de vedere al volumelor de vânzări de unităţi noi se poate estima că la finalul lui 2013 România avea în exploatare un volum aproape dublu de unităţi noi (circa 750 - 800 de roboţi).

În ceea ce priveşte tipul aplicaţiilor robotizate şi sectoarele industriale în care sunt implementaţi aceşti roboţi, precum şi principalii producători de la care aceştia sunt achiziţionaţi (figura 10 şi figura 11), datele furnizate până la finalul lui 2010 [9] evidenţiază faptul că cele mai importante aplicaţii în care sunt integraţi roboţii în România sunt, în ordine:

 • cele de sudare cu arc electric (42,4%),
 • manipulare - încărcare / descărcare maşini-unelte şi maşini de injecţie mase plastice în matriţă,
 • şlefuire-polizare,
 • sudare în puncte,
 • paletizare,
 • vopsire,
 • servire maşini pentru prelucrări prin deformare plastică la rece.

 

 

 

Un segment de piaţă relativ important îl reprezintă şi cel al roboţilor instalaţi în instituţii de cercetare - instruire (figura 10).

Dintre sectoarele industriale cu volumele maxime de unităţi noi instalate, în special în perioada 2010 – 2013, se remarcă industria automobilelor, industria produselor din mase plastice şi cauciuc, industria de material rulant pentru căi ferate, industria prelucrătoare şi constructoare de maşini şi echipamente industriale, industria alimentară, industria bunurilor de consum electrocasnice şi industria farmaceutică.

Din punct de vedere al producătorilor de marcă la nivel mondial, prezenţi prin reprezentanţe permanente sau distribuitori (figura 11), în România sunt reprezentate: ABB, Fanuc, Kawasaki, Cloos, Kuka, Bosch-Rexroth, Motoman, Adept, Toshiba, Mitsubishi, IGM, şi Staubli. Dintre acestea, cote importante de piaţă privind volumele de unităţi noi vândute în România deţin, în ordine: ABB (34%), Kuka (19,2%), Closs (11%), Kawasaki (9,87%), Fanuc (7,2%) şi Motoman (5,1%). [9]

 

Concluzii

În ciuda situaţiei critice economice din câteva state puternic dezvoltate la nivel global, robotica industrială a înregistrat în 2013 un an de succes şi priveşte cu încredere către perioada imediat următoare. Volumul total de vânzări înregistrat în 2013 este cel mai mare dintre toate cele înregistrate în statisticile IFR începând cu 1961.

,,Una dintre raţiunile de fond, pentru care domeniul roboticii şi utilizarea roboţilor industriali în procesele de producţie este în continuă creştere, constă în faptul că în acest domeniu dezvoltarea tehnologiilor specifice, în concordanţă cu necesităţile de industrializare, nevoile de creştere a calităţii fabricaţiei produselor, competitivităţii producătorilor şi cerinţelor privind siguranţa în fabricaţia modernă nu se opresc niciodată”, explică preşedintele IFR Arturo Baroncelli. [1]

Poate cei implicaţi în robotica industrială nu sunt surprinşi de dinamica crescătoare accentuată şi creşterea gradului de utilizare a roboţilor atât în domeniile consacrate cum este cel al fabricaţiei de automobile, cât şi în domeniile complementare acestuia.

Această dezvoltare a domeniului se datorează în primul rând companiilor producătoare de echipamente de fabricaţie robotizată. Software-ul pus la dispoziţie de acestea pentru programarea şi operarea roboţilor industriali, dezvoltarea în doar câţiva ani a unei game largi de roboţi industriali şi soluţii specifice pentru diferite aplicaţii robotizate din toate sectoarele de fabricaţie industrială automatizată au dus la o dinamică accentuată a proceselor de fabricaţie moderne, aşa cum nu s-a mai remarcat în perioadele anterioare. Acest lucru permite utilizatorilor să livreze mai rapid pe piaţă produse cu un nivel crescut al calităţii, care întrunesc cerinţele continuu crescânde ale consumatorilor şi îndeplinesc nivelul unor cerinţe funcţionale în continuă creştere.

,,În mod cert, creşterea din ultimii ani a volumului investiţiilor în robotizare a condus la beneficii financiare directe ale companiilor care au procedat astfel, lucru ce a determinat ca robotizarea să devină atractivă chiar şi pentru pieţele netradiţionale. Aceste schimbări în economia mondială au favorizat, şi vor continua să reprezinte motivaţiile majore pentru continuarea acestui proces, o cerere continuu crescândă de soluţii robotizate de automatizare”, a precizat Joe Gemma, vicepreşedinte al IFR. [1]


Bibliografie

[1] Baroncelli A., - All-time-high for industrial robots in 2013, Frankfurt, 20 February 2014, http://www.worldrobotics.org, reprint as Industrial robot sales hit all-time high in 2013, www.automation.com, 20 February 2014

[2] Nicolescu A. F.,- Robotica- prezent şi perspective economice şi tehnico-ştiinţifice, Tehnică şi Tehnologie nr 1 / 2011.

[3] 2011: The most successful year for industrial robots since 1961, World Robotics 2012 Industrial Robots, http://www.worldrobotics.org

[4] World Robotics 2013 Industrial Robots, 2012: Second highest number of robots sold in 2012, www,ifr.org/industrial-robots/statistics

[5] Gordon Orr - Coming To A Factory Near You: Chinese Robots, personal Linked In blog spot, 14 April 2014.

[6] *** North American Robotics Shipments Grow in 2013 While New Orders Contract, Robotic Industries Association, 02 April 2014, http://www.robotics.org

[7] *** Global and China Automotive Industrial Robotics Industry Report, 2013 - 2014  Industry Shares, Size, Trend, Analysis, and Forecasts to 2014 Report by Researchmoz

[8] Arthur Visser - Rise of the Industrial Robots, http://www.connectorsupplier.com, 9 January 2014

[9] Nicolae Joni - Distribuţia roboţilor de sudare pe plan internaţional şi în România, Conferinţa ASR Chişinau, 2011, Sudura nr XXI, 4 / 2011, pag 28 – 34


Adrian Nicolescu este Prof. univ. Dr. Ing. Facultatea IMTS Universitatea Politehnica Bucureşti


6050 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.