Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Un nou standard pentru îmbunătăţirea procesului de inovare | TTonline

Un nou standard pentru îmbunătăţirea procesului de inovare

Inovarea este o activitate care are ca rezultat obţinerea unui nou produs, a unui serviciu sau a unui proces, a unei noi metode de marketing sau de organizare a unei afaceri sau poate conduce la îmbunătăţirea semnificativă a celor existente.

Inovarea poate fi realizată cu pași mici (inovarea incrementală), ceea ce înseamnă îmbunătățiri minore repetate ale produselor, serviciilor, proceselor și modelelor afacerii existente. Motivele alegerii inovării incrementale sunt determinate de faptul că aceasta este mai economică, mai puțin riscantă și ajută la menținerea poziției pe piață.  Inovarea poate avea însă ca țintă crearea de produse, servicii, procese, structuri organizaționale sau modele de afaceri în totalitate noi.  Acest tip de inovare (inovarea radicală) presupune costuri și riscuri mai mari, dar și un impact mai important asupra afacerii.

Pentru a realiza o îmbunătățire continuă a procesului de inovare, este nevoie de implementarea unui sistem de management specific. Această necesitate a condus la elaborarea standardului SR 13572:2016, Sisteme de management al inovării (SMIn).Cerinţe, care specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al inovării (SMIn).

Implementarea unui sistem de management al inovării, indiferent de tipul acesteia, ajută organizațiile să-și orienteze și să-și monitorizeze procesul de inovare, proces care, dacă este bine gestionat, poate conduce la o creștere economică semnificativă.

Implementarea și menținerea sistemului de management al inovării aduc unei organizații numeroase beneficii precum:

 • dezvoltarea capacității de a promova ,,noul” în produsele, serviciile și tehnologiile sale, fapt care determină satisfacerea cerințelor părților interesate și a cerințelor reglementate aplicabile, aceasta conducând la creșterea competitivității și la îmbunătățirea performanțelor organizației;
 • creșterea adaptabilității la schimbările mediului de afaceri și evidențierea pe piață prin noutățile aduse;
 • dezvoltarea capacității de a identifica noi oportunități prin inovare, asociate contextului și obiectivelor organizației și a de a stabili și a reduce la minimum riscurile asociate;
 • facilitarea creării oportunităților de adaptare la criză și/sau la situații neprevăzute;
 • stabilirea unei politici și a unei strategii referitoare la inovare, care să cuprindă liniile directoare, obiectivele, resursele necesare, evaluarea capacității de a inova a organizației, promovarea culturii inovării, asigurarea unui climat favorabil pentru inovare și realizarea angajamentelor privind politica referitoare la inovare.

 

Implementarea unui sistem de management al inovării este o decizie strategică a unei organizații care dorește îmbunătățirea performanțelor sale globale. Sistemul de management al inovării asigură un suport pentru inițiativele de dezvoltare durabilă.

Inovarea poate fi un factor de succes în toate sectoarele unei organizații și în toate etapele ciclului de viață al unui produs (de la cercetare, dezvoltare, fabricare, distribuție și marketing, mentenanță, până la retragerea produsului și eliminarea sau reciclarea acestuia), cât și în domeniul organizațional. Derularea unui proces de inovare optim și sistematic impune ca la nivelul organizației să se definească și să se implementeze un management al inovării.

Scopul standardului SR 13572:2016 constă în stabilirea unor cerințe pentru toate tipurile de organizații de drept public sau privat, indiferent de domeniul de activitate și de mărimea acestora în vederea implementării, menținerii și îmbunătățirii continue a unui sistem de management al inovării (SMIn). Standardul stabilește procesele derulate în cadrul sistemului de
management al inovării și rolul participanților.

SR 13572:2016 respectă cerințele aplicate standardelor internaționale pentru sisteme de management. Aceste cerințe se referă la o structură-cadru identică cu a standardelor internaționale de management, texte principale identice și termeni comuni cu definiții principale identice. Acest concept al standardului conduce la o utilizare mai ușoară a  acestuia de către cei care implementează mai multe standarde internaționale de management.

Standardul SR 13572:2016 cuprinde cerințe referitoare la:

 • contextul organizaţiei,respectiv cel în care activează, înțelegerea necesităților și așteptărilor părților interesate, determinarea domeniului de aplicare și a proceselor sistemului de management al inovării;
 • leadership: cerințe privind angajamentul leadership-ului, politica și comunicarea acesteia;
 • planificare, de la planificarea acțiunilor de tratare a riscurilor și a oportunităților, obiectivele și planificarea realizării acestora până la planificarea schimbărilor;
 • suportul necesar, cuprinzând: resurse, competență, conștientizare, comunicare, informații documentate;
 • operare, respectiv procesul de management al inovării, alcătuit din: managementul ideilor, dezvoltarea proiectului de inovare, controlul și modificările proiectului de inovare, protecția și ex­ploatarea rezultatelor inovării, cât și aspectele privind identificarea și trasabilitatea;
 • evaluarea performanţeiși activitățile specifice acesteia: monitorizare, măsurare, analizare și evaluare, audit intern, analiza făcută de management;
 • îmbunătăţire.

 

Standardul cuprinde, de asemenea, o anexă informativă cu tehnici ale managementului inovării care implică o mare varietate de aspecte ce sunt necesare adeseori pentru elaborarea corectă a unui sistem de management al inovării. Aceste tehnici se referă la managementul inteligenței strategice, al colaborării, al creativității, al gândirii inovative și al proprietății intelectuale.

Acest standard a fost elaborat în cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 383, Managementul inovării. În cadrul patrimoniului acestui comitet tehnic mai figurează și standardul pe părți SR 13547,cu titlul general: Model de dezvoltare a afacerii prin inovare, care are ca scop stabilirea unor principii generale și a unor linii directoare pentru dezvoltarea unei
afaceri prin inovare.

Părţile standardului SR 13547 sunt:

 • SR 13547-1:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 1: Managementul inovării. Principii generale şi linii directoare care furnizează principii și linii directoare pentru implementarea și menținerea unui management al inovării într-o organizație. Prevederile din acest standard se referă la politica și la strategia de inovare, la identificarea părților implicate în procesul de inovare, la responsabilitățile cu privire la managementul inovării, la promovarea culturii inovării și a colaborării interne și externe, la etapele și fazele procesului de inovare, la evaluarea rezultatelor procesului de inovare și la descrierea factorilor care favorizează managementul inovării.
 • SR 13547-2:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii generale şi linii directoare, care stabilește principii generale și linii directoare pentru managementul proprietății intelectuale. Prevederile din acest standard se referă la cadrul organizațional de desfășurare a procesului de management al proprietății intelectuale la nivelul unei organizații, obiectele proprietății intelectuale, protecția acestora, precum și la relația dintre standarde și drepturile de proprietate intelectuală.
 • SR 13547-3:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare,care stabilește elementele componente ale transferului tehnologic, metodologia de desfășurare a activităților specifice de transfer tehnologic, astfel încât să realizeze legătura între managementul inovării și dezvoltarea afacerii prin inovare, precum și rolul entităților de transfer tehnologic, respectiv rolul brokerului de tehnologie în realizarea trans­ferului tehnologic.
 • SR 13547- 4:2012, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare. Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare şi a performanţei managementului inovării, care stabilește o metodă sistematică de evaluare a capabilității de inovare și a performanței managementului inovării pentru o organizație în scopul creșterii competitivității acesteia. Evaluarea capabilității de inovare și a performanței managementului inovării conduce la identificarea de politici, strategii și acțiuni de inovare care au ca scop creșterea competitivității acestora pe piață.

 

În curând, ASRO va lansa un curs – Sisteme de management al inovării. Cerinţe conform SR 13572:2016 – primul din România cu acest subiect. 


Jeni Toma este expert standardizare, Direcția Publicații, ASRO


2453 vizualizari

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Mai multe despre Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO)

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.