Warning: Table './tehnicas_site/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM sessions WHERE timestamp < 1716297952 in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Finanțare dedicată profesionalizării activității IMM-urilor, prin achiziționarea de servicii de consultanță: până la 40.000 Euro | TTonline

Finanțare dedicată profesionalizării activității IMM-urilor, prin achiziționarea de servicii de consultanță: până la 40.000 Euro

Finanțare dedicată profesionalizării activității IMM-urilor, prin achiziționarea de servicii de consultanță: până la 40.000 Euro

 

Pentru a răspunde schimbărilor din mediul economic de afaceri, pentru a face faţă concurenţei şi a aduce sustenabilitate afacerii pe termen mediu şi lung, companiile din România vor trebui să implementeze şi să utilizeze în mod continuu instrumente de management, similar organizaţiilor performante din întreaga lume. 

Însă, așa cum nu se recomandă a lua pastile pentru o boală pe care credem că o avem fără a merge la un consult în prealabil, tot așa nu se recomandă a administra instrumente de management (ex: indicatori de evaluare a performanțelor, fișe de post) fără a cunoaște ,,boala” de care suferă organizația.

Dacă în medicină diagnosticul este dat de doctori, în cazul organizațiilor o analiză urmată de un diagnostic și o posibilă rețetă pot fi furnizate de consultanți specializați. 

Din aceste considerente, în intervalul februarie – octombrie 2012, IMM-urile din România pot beneficia de fonduri europene pentru a accesa servicii de consultanță, prin intermediul Programului Operațional Creșterea Competitivității Economice, Axa proritara I – Un sistem inovativ și eco-eficient de producție, Domeniul major de intervenție 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Operațiunea b –Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii.  

Până la 40.000 Euro sunt acordate pentru achiziționareadeservicii de consultanță specializată pentru:

 • strategii şi planuri de dezvoltare şi stimularea resurselor umaneîn vederea extinderii afacerii sau implementării unui anumit proiect;
 • dezvoltarea unor strategii inovativepentru crearea de produse/servicii şi tehnologii noi;
 • management, marketing şi/sau analize financiarepentru implementarea unui anumit proiect;
 • planuri de afaceri, studii de fezabilitate şi pre-fezabilitateprivind implementarea de tehnologii ecoeficiente şi competitive;
 • studii de evaluare şi diagnosticpentru transferul afacerii;
 • stategii de mediatizare şi planuri de promovarepentru un anumit proiect;
 • consultanţă financiară specificăunui anumit proiect;
 • studii asupra protecţiei proprietăţii intelectuale. 

Iată doar câteva exemple de instrumente de management de bază pentru o organizație ce pot fi implementate prin POS CCE:

 • Sistem de management al performanţei– constând în: analiza activităţilor care se fac sau care ar trebui făcute în organizaţie, normarea activităţilor, alocarea activităţi-resursă umană, set de indicatori de performanţă şi sisteme de evaluare a performanţelor*;
  *corelat şi cu cerinţele noului cod al muncii de a avea un sistem de evaluare a performanţelor. Un consultant bun va propune nu doar realizarea (copierea) unor indicatori de performanţă general-valabili, ci o abordare profesionistă şi implementarea unui sistem de indicatori perfect adaptat realităţilor, nevoilor şi obiectivelor organizaţiei (din perspectiva TPS).
 • Realizarea de ROI, ROF, organigramă– care să poată fi aplicate/utilizate în mod real în organizație. Consideram că, mai mult decât simpla extragere a articolelor corespunzătoare din Codul Muncii, Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Organigrama trebuie să poată conţine cu adevărat răspunsurile la ceea ce este şi îşi propune să fie o organizaţie, la ceea ce este sau nu este permis a se face în cadrul organizaţiei, la modul de comunicare şi colaborare interdepartamentală sau la cum întregul sistem de organizare al companiei corespunde misiunii şi obiectivelor sale.
 • 5S – Implementarea conceptului de 5S(organizarea spaţiului de lucru într-un mod care să aducă eficienţă şi eficacitate în realizarea activităţilor operaţionale: fiecare lucru are un loc al lui şi toate lucrurile la locul lor) 

Cine poate solicita finanțare:

Pot beneficia de finanțare pentru servicii de consultanță microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din România, care au desfășurat activitate economică în anul anterior și au obținut profit sau profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Pe de altă parte, solicitanții trebuie să demonstreze că nu înregistrează datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local la data depunerii cererii. 

Ce nu se finanțează:

În cadrul acestei linii de finanțare nu se acordă sprijin financiar pentru:

 • Sectoarele pescuit și acvacultură;
 • Producţia primară a produselor agricole, precum şi procesarea şi comercializarea produselor agricole;
 • Sectorul siderurgic, sectorul carbonifer. 

Care este valoarea finanţării acordată unui proiect:

Valoarea maximă ce poate fi primită prin intermediul acestei linii de finanţare este de 170.000 Ron (aproximativ 40.000 Euro), reprezentând maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

În cadrul apelului de proiecte poate fi depusă o singură cerere de finanțare. Sunt admise totuși proiecte care propun achiziționarea mai multor tipuri de servicii de consultanță din cele enumerate anterior. Valoarea cumulată a finanțării nerambursabile rămâne însă 170.000 RON. 

În ce constă dosarul de proiect și modul de depunere:

Pentru realizarea unui dosar complet de proiect trebuie realizată o Cerere de finanțare, alături de care se atașează:

 • Un set de declaraţii: de eligibilitate, de angajament, declaraţie pe propria răspundere, declaraţie privind încadrarea în categoria IMM;
 • Hotărârea AGA/ CA de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor;
 • Situaţiile financiare: Bilanţul contabil;
 • Certificatul constatator în original;
 • CV-urile echipei de management al proiectului 

Proiectele se înregistrează în prealabil pe o platformă on-line dedicată, ocazie cu care primește un număr unic de înregistrare. Ulterior, întregul dosar al proiectului se depune în format fizic la sediul OI IMM/OTIMMC, într-un interval de timp dat. 

Concluzii

Toate previziunile arată că urmează un alt an de recesiune. Cei care nu pot cuantifica nu vor putea administra. Și în condiții dificile economice vor pierde în favoarea celor mai organizați. Cum vă asigurați că sunteți la curent cu principalele noutăți, instrumente și soluții – deja disponibile tehnic dar și (poate) utilizate de concurenți?

Această facilitate oferită IMM-urilor poate reprezenta un ajutor semnificativ atât pentru cofinanțarea eforturilor de profesionalizare a activității (pentru trecerea dintr-o etapă antreprenorială către o etapă corporatistă, cu sisteme, indicatori și procese de afaceri bine stabilite), cât și pentru cofinanțarea studiilor necesare pentru noi investiții (și eventual ulterior aplicarea pentru cofinanțare suplimentară prin fonduri structurale). 

 

Ce rol/Cum ar putea ajuta un consultant (ca mod de lucru concret): 

 1. Analiză diagnostic 

 • identificarea nevoilor concrete ale organizaţiei (interviuri, observaţie, analiză)
 • analiza organizaţiei din punct de vedere al stadiului în care se află în raport cu ceea ce ar putea sau ar trebui să existe
 • stabilirea unui plan de acţiuni
 • ulterior, după caz, ar putea fi derulată o scurtă misiune de intervenţie pentru îmbunătăţiri - De la diagnoză la acţiune 

2. Creare instrumente lucru

 • conform planului de lucru propus şi stabilit împreună cu factorii de decizie
 • indicatori de performanţă, ROI-ROF, Organigrama, Bugete etc 

3. Asistenţă implementare

 • consultanţă lunară, pe perioada de desfăşurare a proiectului
 • implementarea schimbărilor necesare, transfer de know-how, creare de competenţe
 • workshopuri, coaching, lucru concret pe proiecte

  Pentru a fi de succes și a avea utilitate și continuitate pentru organizațiile clienți, specialiștii trebuie să se asigure nu doar că au predat instrumentele create, dar și că acestea au un ,,manual de utilizare” și angajații clientului pot ,,pilota" singuri. 

În cazul în care doriţi să solicitaţi fonduri nerambursabile prin intermediul oportunităţii POS CCE prezentate mai sus, specialiştii COMPASS vă recomandă să demaraţi din timp identificarea şi analiza alternativelor de investiţii, precum şi elaborarea dosarului de proiect având în vedere că linia de finanțare va fi deschisă în etape succesive, maximum până la finalul lunii octombrie 2012. 

Venind în sprijinul dumneavoastră, COMPASS Consulting vă poate oferi :

 • Servicii de consultanță în management (20 ani de experiență, peste 500 misiuni);
 • Consiliere privind identificarea surselor de finanțare și analiza alternativelor de investiții;
 • Elaborarea Cererilor de Finanțare;
 • Asistență în implementare – Managementul proiectelor

Luiza Coneac este consultant Compass Consulting


13327 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.