Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Start în 2017: pregătiţi noile proiecte de investiţii pentru finanţare nerambursabilă | TTonline

Start în 2017: pregătiţi noile proiecte de investiţii pentru finanţare nerambursabilă

La sfârșitul anului 2016 şi începutul anului 2017, o serie de programe naţionale de finanţare pentru IMM-uri au fost aprobate sau anunţate. Este vorba atât despre programe multianuale cunoscute şi aflate în derulare deja, cât şi despre programe noi. Stadiul derulării sesiunilor pentru anul 2017 ale acestor programe poate fi urmărit pe site-urile ministerelor gestionare. Prezentăm în continuare un sumar al acestor oportunităţi de finanţare nerambursabilă pentru proiectele de investiţii ale mediului privat.

START-UP-URI: „Start-up Nation – Romania” - Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobat prin OUG nr. 10/2017 (publicată în M.Of. 79/30.01.2017)

Programul este proiectat pentru derulare în perioada 2017-2020, cu sesiuni anuale de emitere a acordurilor de finanțare. Programul va fi gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și va fi implementat prin intermediul unei scheme transparente de minimis, ce va fi aprobată prin hotărâre de guvern.

Pot beneficia de ajutor de minimis, în cadrul acestui program, întreprinderile înființate de către persoane fizice, după data de 30.01.2017 și având maxim un an de la înființare la momentul înscrierii în program, din toate categoriile (mărimile) de IMM, cu capital social integral privat, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin procedura de implementare a programului.

Prin acest program, se va acorda un ajutor de minimis sub formă de alocație financiară neram­bursabilă, în suma maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (achiziție de active amortizabile corporale și necorporale, realizare pagină web, cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale ș.a.), pentru o gamă largă de activități economice de producție, industrii creative, servicii și comerț.

Cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele anexe solicitate prin procedură se vor completa on-line într-o aplicație dedicată. Pentru acest program se aplică mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de solicitant.

IMM-URI CU ACTIVITATE DE PRODUCŢIE, CU MINIM 2 ANI FISCALI de existenţă: Programul naţional multianual de microindustrializare

Programul este gestionat, în prezent, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și a fost lansat în anul 2016, când s-a derulat prima sesiune de emitere a acordurilor pentru finanțare.

De ajutorul de minimis acordat prin acest program pot beneficia inclusiv IMM-urile de toate mărimile din regiunea București-Ilfov (în celelalte regiuni de dezvoltare, fiind eligibile doar întreprinderile mici și mijlocii), care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite în Procedura de implementare a programului.

Prin acest program se acordă un ajutor de minimis care nu poate depăși 90% din valoarea cheltuielilor eligibile  (achiziție de active amortizabile corporale și necorporale, inclusiv achizițio­narea de spații de producție, ș.a.) iar suma maximă propusă a alocației financiare, pentru acest an, este de 450.000 lei/beneficiar.

Cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele anexe solicitate prin procedură se vor completa on-line într-o aplicație dedicată, iar aprobarea proiectelor pentru finanțare se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării planului de investiții. Pentru acest program se aplică mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de solicitant.

IMM-URI CU ACTIVITATE DE COMERŢ/SERVICII, CU MINIM 2 ANI CALENDARISTICI de la înfiinţare: Programul naţional multianual de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul este gestionat, în prezent, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și are o tradiție îndelungată, derulându-se încă din anul 2006.

Prin acest program pot beneficia de finanțare toate categoriile (mărimile) de IMM-uri, din toate regiunile de dezvoltare, inclusiv București-Ilfov, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite în Procedura de implementare a programului.

Se acordă un ajutor de minimis sub formă de alocație financiară nerambursabilă, de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile (achiziții diverse de bunuri și servicii), iar suma maximă propusă a alocației financiare, pentru acest an, este de 250.000 lei/beneficiar.

Cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele anexe solicitate prin procedură se vor completa on-line într-o aplicație dedicată, iar aprobarea proiectelor pentru finanțare se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării planului de investiții. Pentru acest program se aplică mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de solicitant.

IMM-uri care realizează o investiţie iniţială cu o valoare totală de minim 4,5 milioane lei (fără TVA): H.G. nr. 937/2016 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii (publicată în M.Of. 1067/30.12.2016)

Schema de ajutor de stat este gestionată de Ministerul Economiei și are ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții de către întreprinderile mici și mijlocii, în toate sectoarele de activitate, cu excepția celor prevăzute în anexa nr. 1 la H.G.

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri din toate regiunile de dezvoltare, inclusiv București-Ilfov, care îndeplinesc condițiile stabilite prin schema de ajutor de stat.

În cadrul acestei scheme, sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiților inițiale costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării de active corporale și/sau necorporale (achiziție de construcții pentru desfășurarea activității pentru care s-a solicitat finanțarea, echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, aparate și instalații de măsurare, control și reglare - active noi, prevăzute la subgrupele 2.1 și 2.2 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, activele necorporale amortizabile asociate investiției inițiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală), precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții.

Ajutorul de stat acordat unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane de lei, iar intensitatea maximă a ajutorului acordat și, respectiv, valoa­rea contribuției beneficiarului la cheltuielile eligibile se calculează conform limitelor stabilite prin H.G. nr. 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2014-2020 pentru investiții inițiale (publicată în M.Of. 479/28.06.2014).

Cererea de finanțare, planul de afaceri și documentele anexe solicitate prin procedură se vor completa on-line într-o aplicație dedicată, iar aprobarea proiectelor pentru finanțare se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării planului de investiții. Pentru acest program se aplică mecanismul rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de solicitant.

De asemenea, în cursul anului 2017 se derulează şi primele apeluri de proiecte în cadrul Programului operaţional Regional 2014-2020, AP 2, cu finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională, destinate beneficiarilor de tip IMM, astfel:

  • P.I. 2.1. – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încuraja­rea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afa­ceri” / microîntreprinderi: vizează proiectele microîntreprinderilor cu minim un an fiscal integral de activitate, implementate în mediul urban, în toate regiunile de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov. Prin această operațiune se acordă ajutor de minimis de maxim 90% din va­loarea cheltuielilor eligibile în limita plafonului de minimis (200.000 euro/întreprindere unică în 3 ani fiscali consecutivi). Sesiunea de înscriere a proiectelor pentru acest apel se încheie la data de 27.04.2017.
  • P.I. 2.2. – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”: vizează proiec­tele tuturor categoriilor de IMM implementate în mediul urban și ale întreprinderilor mijlocii implementate în mediul rural, în toate regiu­nile de dezvoltare, cu excepția regiunii București-Ilfov, care au cel puțin un an fiscal integral de activitate. Prin această operațiune de acordă în principal un ajutor de stat regional, pentru investiții inițiale, în limita intensităților aprobate prin H.G. 517/2014, precum și ajutor de minimis, pentru anumite tipuri de cheltuieli eligibile, în limita plafonului de minimis. Sesiunea de înscriere a proiectelor se derulează în perioada 23.02 – 23.08.2017.

 

În vederea identificării oportunităţii adecvate proiectului său de investiţii, pentru atragerea de finanţare externă din fonduri publice – naţionale şi/sau europene, întreprinderea interesată trebuie să stabilească elementele de bază ce caracterizează proiectul său:

  • identificarea categoriei de IMM în care se încadrează întreprinderea la momentul estimat pentru depunerea cererii de finanțare a proiectului – în acest sens, verifică datele financiare la 31 decembrie ale ultimilor doi ani fiscali anteriori depunerii cererii de finanțare, urmărind regulile stabilite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.
  • identificarea locului unde va fi amplasată investiția prevăzută prin proiect, în special localizarea în mediul rural (comune și sate aparținătoare) sau mediul urban, precum și a regiunii de dezvoltare corespunzătoare.
  • identificarea activității economice a solicitantului (prin codificarea CAEN) și a nevoilor sau problemelor legate de această activitate pentru a căror rezolvare este necesar un plan de investiții. Urm#nd acest cadru logic al proiectului, solicitantul de finanțare se asigură că investiția ce se va realiza cu bani publici își va atinge obiectivele propuse și va produce rezultatele anticipate și asumate prin cererea de finanțare, condiție esențială pentru succesul pe termen lung al finanțării din fonduri publice.
  • pe baza identificării nevoilor activității economice, se determină soluțiile tehnice necesare ce vor reprezenta obiectivul de investiții și, corespunzător, valoarea planului (cheltuielilor) de investiții.

 

Odata ce aceste elemente au fost clarificate, se poate identifica programul de finanțare cu fonduri publice potrivit, urmând a se analiza criteriile de acces la respectivul program (eligibilitate, cerințe documentare, condiții contractuale de acordare a ajutorului financiar, reglementări aplicabile) și a se face următorii pași spre accesarea fondurilor nerambursabile.


Mioara Săpașu este General Manager Corevents Management


3986 vizualizari

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Mai multe despre Corevents Management

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.