Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Finanţare pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor: între 200.000 şi 1 milion euro, valoarea grantului acordat | TTonline

Finanţare pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor: între 200.000 şi 1 milion euro, valoarea grantului acordat

Finanţare pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor: între 200.000 şi 1 milion euro, valoarea grantului acordat

La începutul lunii noiembrie, a fost publicată, spre consultare, cea de-a doua variantă draft a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru primul apel de proiecte în cadrul Priorităţii de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, a Axei Prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (POR 2014- 2020), pregătindu-se astfel lansarea îndelung aşteptată de către mediul de afaceri a acestui program.

Prin această schemă de finanţare, se acordă sprijin financiar de tip grant (sume de bani nerambursabile), din Fondurile europene structurale și de investiţii și bugetul naţional, sub formă de ajutor de stat regional și ajutor de minimis, pentru solicitan­ţii din categoriile de IMM și proiectele acestora care îndeplinesc criteriile de eligibilitate descrise în Ghid.

Tipuri de beneficiari eligibili:

  • pentru proiecte implementate în mediul urban, sunt eligibile toate tipurile de IMM non-agricole: microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii;
  • pentru proiecte implementate în mediul rural, sunt eligibile doar întreprinderile mijlocii non-agricole.

 

Solicitanţii de finanţare trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate descrise în Ghid.

Tipuri de proiecte eligibile:

Sunt finanţabile, condiţionat de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate descrise în Ghid, proiectele de investiţii care vizează un domeniu de activi­tate (clasa CAEN) eligibil și reprezintă o investiţie iniţială în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, respec­tiv prin una din următoarele categorii de investiţii:

  • Crearea unei noi unităţi de producţie/prestare servicii, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţie,
  • Extinderea capacităţii unei unităţi existente, prin creșterea volumului a cel puţin unui produs/ser­viciu aferent domeniului de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţie,
  • Diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/ prestate anterior în unitate, în domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investiţie.

 

Tipuri de investiţii finantabile prin ajutor de stat

  • Investiţii în active corporale:

- lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM, inclusiv a utilităţilor generale aferente;

- achiziţionarea de echipamente tehnologice, uti­laje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente infor­matice, birotică, de natura mijloacelor fixe, care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalaţii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. „Utilaje și instalaţii de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din H.G. nr. 2139/ 2004 (catalogul mijloacelor fixe);

- achiziţionarea de instalaţii/ echipamente speci­fice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activi­tăţilor pentru care se solicită finanţare.

De asemenea, și alte tipuri de investiţii sunt finanţabile prin ajutor de stat sau ajutor de mini-mis în cadrul acestei scheme, conform Ghidului Solicitantului: investiţii în active necorporale, investiţii pentru certificarea/recertificarea produselor, servici­ilor, proceselor și sistemelor de management, investi­ţii specifice procesului de internaţionalizare.


Mioara Săpașu este General Manager Corevents Management


2071 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.