Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
„Crearea Uniunii Energetice Europene: Modul în care se poate progresa spre o Uniune Energetică. Flexibilitatea – cheia pentru o piaţă unică a energie | TTonline

„Crearea Uniunii Energetice Europene: Modul în care se poate progresa spre o Uniune Energetică. Flexibilitatea – cheia pentru o piaţă unică a energie

„Crearea Uniunii Energetice Europene: Modul în care se poate progresa spre o Uniune Energetică. Flexibilitatea – cheia pentru o piaţă unică a energie

Conferinţa „Crearea Uniunii Energetice Europene: Modul în care se poate progresa spre o Uniune Energetică. Flexibilitatea – cheia pentru o piaţă unică a energiei” a fost organizată de CNR-CME împreună cu OPCOM SA, în sala Radu Zane pusă la dispoziţie de Electrica SA., în ziua de 17 noiembrie 2016.

Manifestarea a avut ca principală temă punerea în evidenţă a premizelor şi a obiectivelor Uniunii Energetice Europene precum şi implicarea specialiştilor români pentru asigurarea condiţiilor unui proiect de succes.

Lucrările Conferinţei au fost moderate de domnii Victor Ionescu, director general OPCOM şi prof.dr.ing.Nicolae Golovanov, consilier CNR-CME.

În prezentarea sa, domnul Victor Ionescu a subliniat necesitatea implicării în proiectele europene şi adaptarea la obiectivele acestora. În acest sens, legiuitorul are un rol important privind elaborarea legislaţiei primare şi secundare pentru integrarea în legislaţia română a Directivelor UE.

Domnul Nicolae Golovanov a prezentat, pe scurt, principalele obiective ale Uniunii Energetice Europene, stabilite în cadrul Comunicării COM/2015/080 din data de 25.02.2015. A fost subliniat faptul că obiectivele Uniunii Energetice Europene se corelează cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii Europene privind energia și schimbările climatice, susține activitatea și creșterea economică şi sunt orientate spre utilizatori.

Se impune realizarea unei strategii coerente, cu o abordare echilibrată a celor 5 dimensiuni principale ale Uniunii Energetice Europene:

  • securitatea energetică, solidaritate şi încredere;
  • o piaţă europeană a energiei integrate complet;
  • eficienţa energetică ce contribuie la moderarea cererii de energie;
  • decarbonarea economiei;
  • cercetarea, inovarea şi concurenţa.

Realizarea obectivelor Uniunii Energetice Europene impune asigurarea unui efort financiar important de circa 200 miliarde euro până în anul 2020 pentru dezvoltarea infrastructurii necesare din care peste 35 miliarde euro pentru interconexiuni. Mare parte din aceste eforturi financiare vor necesita găsirea unor instrumente financiare adecvate pentru finanţarea proiectelor.

În prezentarea sa, doamna Cristina Şetran, director Program, dezvoltare−implementare proiecte OPCOM, a subliniat importanţa cooperării tehnice dar şi comerciale pentru cuplarea şi integrarea în piaţa unică europeană. OPCOM este desemnat reprezentantul României pentru cuplarea pieţelor. Participanţii la piaţă trebuie să aibă strategii pe termen lung, să dezvolte proceduri şi metodologii de acomodare a pieţelor, precum şi proceduri de urgenţă pentru cazul unor discontinuităţi pe termen scurt.   

Un rol important îl are transparenţa şi integritatea pieţei pentru a asigura succesul proiectului. Participarea la piaţa implică eforturi şi de natură investiţională, costisitoare dar necesare.

Domnul Florin Tobescu, şef serviciu, Direcţia Relaţii Internaţionale ANRE a subliniat faptul că premizele Uniunii Energtice Europene apar odată cu tratatul de la Maastrich din 1992 când au fost abordate probleme ale Comunităţii Europene, politica comună şi de securitate şi cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. În aceste condiţii proiectul Uniunii Energetice Europepe a apărut, în anul 2015, ca o continuare logică a obiectivelor UE. Creşterea populaţiei şi a necesarului de energie a determinat o analiză de detaliu privind efectele asupra mediului ambiant. Au fost luate în consideraţie:

       − schimbările climatice;

       − poluarea cu nitraţi şi nitriţi;

       − rata de reducere a biodiversităţii;

       − acidificarea oceanelor;

       − pătura de ozon stratosferic;

       − poluarea aerului;

       − utilizarea surselor de apă dulce;

       − poluarea chimică.

 

Pentru primele trei aspecte, au fost depăşite deja limitele acceptabile pentru o dezvoltare normală a societăţii, astfel că noua strategie pentru Europa 2011-2020 include referirea la   eforturile necesare pentru limitarea agresării mediului ambiant şi dezvoltarea unui model sustenabil cu resursele aflate la dispoziţia noastră.

Principalele obiective ale Uniunii Energetice Europene includ securitatea aprovizionării cu energie, sustenabilitatea dezvoltării, competitivitatea pentru a obţine cele mai bune rezultate cu cele mai mici eforturi, cu utilizarea eficientă şi flexibilă a resurselor.

Sunt aşteptate noi prevederi, pachetul legislativ de iarnă al CE, noul model de piaţă pentru energia electrică.

Aspectele legate de interconectarea sistemelor de gaze naturale: obiective, structură, alocare de capacităţi au fost prezentate cu profesionalism de către doamna Elisabeta Ghidiu, director Program, Direcţia Strategie şi Management Corporativ, SNTGN Transgaz. În condiţiile actuale ale pieţei de gaze naturale din Europa, Uniunea Europeană trebuie să dezvolte mecanisme de solidaritate care să intervină în cazul unei întreruperi a livrărilor de gaze, finanțând importante proiecte de infrastructură energetică.

Obiectivele strategice ale SNTGN Transgaz care corespund şi obiectivelor Uniunii Energetice Europene sunt:

       − interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine;

       − crearea infrastructurii necesare pentru preluarea și transmiterea gazelor naturale din Marea Neagră pe piața românească și pe alte piețe din regiune;

       − participarea la realizarea pieței unice europene integrate de gaze naturale;

       − extinderea infrastructurii de transport gaze naturale în vederea îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonelor deficitare;

       − crearea unor rute regionale de transport gaze naturale din noi surse de aprovizionare.

 

Realizarea acestor obiective se regăseşte în proiectele de dezvoltare ale culoarelor detransport din sistemului naţional de transport de gaze naturale în perioada 2016-2025, cu o finanţare de 1,5 miliarde €. Aceste proiecte includcoridorul BRUA, coridorul sudic, interconectarea cu conducta de transport internaţional la Isaccea, dezvoltarea interconexiunii cu Republica Moldova, amplificarea proiectului BRUA (faza 3) şi dezvoltări pentru preluarea gazelor de la ţărmul Mării Negre. Realizarea acestor proiecte are importante beneficii atât la nivel regional dar şi la nivel naţional.

Problemele privind piaţa de gaze naturale: funcţionare, statistică perspective au fost analizate pe larg de doamna Rodica Popa, director, Direcţia Tranzacţii la Termen şi Certificate, OPCOM. Realizarea pieţei europene de gaze naturale implică dezvoltarea unor mecanisme specifice de tranzacţionare.  Modelul ţintăpentru dezvoltarea pieţei europene de gaz natural (Gas Target Model − GTM) lansat în anul 2015 cuprinde următoarele obiective principale:

       − asigură un cadru de reglementare flexibil pentru piețele angro și identifică măsurile adecvate pentru stimularea lichidității hub-urilor și instrumentele îmbunătățite pentru integrarea piețelor;

       − permite implementarea pe deplin și la timp a Codurilor de Rețea ca o prioritate care va conduce la apropierea de modelul-țintă al pieței de gaze naturale;

       − asigură că piețele concurențiale funcționale sunt principalul factor al siguranței în alimentare;

       − interpretează cerințele Directivei privind „facilitarea dezvoltării unei piețe angro funcționale și transparente” ca implicând o piață spot lichidă și de asemenea o piață forward și/sau futures lichidă, astfel încât să fie posibilă gestionarea riscurilor luând în considerare prețul pieței angro stabilit în mod concurențial.

       Tranzacţiile bursiere a gazelor naturale ca un cadrul organizat de tranzacţionare asigură standardizarea contractelor, creşterea lichidităţilor, prezenţa unui mare număr de operatori şi un preţi de referinţă corect.

       Pe piaţa de gaze naturale administrată de OPCOM sunt trei modalităţi de tranzacţionare:

  • PCGN-LN – contracte bilaterale cu licitaţie cu negociere;
  • PCGN-LP –contracte bilaterale cu licitaţie publică;
  • PCGN – OTC – contracte bilaterale preagreate între părţi.

 

Domnul Gheorghe Indre, consilier CNR-CME a prezentat o profundă analiză a reglementărilor europene privind interconectarea sistemelor energetice. Au fost prezentate aspectelegate de:

       − necesitatea interconexiunilor şi modificarea rolului lor în etapa actuală;

       − cadrul juridic şi legislaiv pentru susţinerea şi dezvoltarea proiectelor de interconexiune;

       − rolul, funcţiile şi provocările Transelectrica pe piaţa de energie electrică din România;

       − aspecte privind pachetul trei legislativ relativ la energie şi mediu;

       − regulamente promovate de CE şi Consiliul European pentru codurile de reţea;

       − funcţiile OTS privind cuplarea unică a pieţelor pentru ziua următoare şi a pieţelor intrazilnice;

       − obiectivele stabilite de Comisia Europeană pentru dezvoltarea interconexiunilor;

       − strategia Transelectrica de interconectare transfrontieră.

 

A fost subliniat faptul că Transelectrica este braţul prelungit al guvernului pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pe termen lung. Strategia CNTEE Transelectrica de dezvoltare a intreconexiunilor  are în vedere toate graniţele statelor învecinate.  

Problemele legate de riscurile și managementul relației furnizor-utilizator şi importanţa distribuitorului de energie pentru funcţionarea adecvată a pieţei unice europene de energie electrică au fost analizate în profunzime de domnul Dumitru Federenciuc, şef serviciu, Electrica.

A fost subliniat faptul că se impune o accelerare a deciziilor și acțiunilor care garantează condițiile creării unei piețe de energie europene unice, transparente și sigure pentru cetățenii UE. În acest sens managementul relației furnizor – utilizator, asociat colaborării dintre operatori de distribuție a energiei electrice - ca facilitatori ai pieței de energie electrică și furnizorii de energie electrică – ca prestatori ai serviciului universal cu obligații de serviciupublic, trebuie gestionat prin prisma noilor reglementări.      

Pentru a garanta o bună relație furnizor-client într-o piață funcțională de energie, investițiile viitoare în industria de energie se vor regăsi cu prioritate în următoarele domenii:

       − dezvoltarea „inteligentă” (smart transformation) a infrastructurilor (transport / distribuție/furnizare);

       − accesul la RED a generării distribuite;

       − eficiența energetică a spațiilor de locuit împreună cu dezvoltarea prosumerilor;

       − modernizarea sistemelor urbane de încălzire centralizată;

       − dezvoltarea pieței de servicii energetice (contracte de tip ESCO).

 

În cadrul noului model de dezvoltare a distribuţiei o atenție deosebită trebuie acordată reglementărilor privind manipularea fluxurilor de date și a modelui de date recomandat de SGAM (modelul de arhitectura al smart grid).Pentru integrarea în piața europeană unică se impune ca investițiile promovate să respecte cerințele de interoperabilitate a infrastructurilor de rețea inteligentă, de sistem de contorizare inteligent etc. recomandate de grupurile de standardizare mandate de UE.

Domnul Ilie Timofte, Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, în cadrul intervenţiei sale, s-a referit la problemele de interconectare a sistemului de transport de gaze naturale din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene prin intermediul sistemului de gaze naturale din România. Au fost analizate atât aspectele legislative cât şi soluţile tehnice posibile ale interconexiunilor. În ultima parte a expunerii sale, domnul Ilie Timofte a abordat şi aspecte ale interconexiunii sistemelor de energie electrică, cu propunerea unor soluţii inedite pentru conectarea celor două sisteme. Desigur că soluţia care va fi adoptată va fi stabilită la nivel guvernamental.

În cadrul sesiunii de intervenţii ale participanţilor din sală, discuţiile s-au axat pe problemele privind nivelul de pregătirea a sistemelor de energie din România pentru conectarea la Uniunea Energetică Europeană. România, cu un sistem de energie robust şi fiabil, trebuie ca prin reprezentanţii săi să asigure un proces care să fie avantajos şi pentru România şi să fie evitate greşelile care au fost făcute la aderarea la UE care au dezavantajat interesele noastre economice. În cadrul discuţiilor privind Uniunea Energetică Europeană trebuie avut în vedere interesul utilizatorului român iar analiza privind interconectarea trebuie făcută pe baza unei analize SWOT aprofundate. Deşi aceste probleme sunt deosebit de importante pentru sistemele de energie din România la dezbatere nu au participat factori responsabili cu aceste aspecte.

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a subliniat necesitatea pregătirii cadrelor necesare atât pentru rezolvarea aspectelor tehnice dar şi pentru participarea la negocierile care au loc la sediul UE.

Materialele prezentate în cadrul conferinţei dar şi inervenţiile în cadrul sesiunii de discuţii au pus în evidenţă următoarele aspecte principale:

       − România depune toate eforturile necesare pentru asigurarea interconexiunii pe piaţa gazelor naturale atât în zona de Vest cât şi în zona de Est. Sunt asigurate fondurile necesare pentru realizarea interconexiunilor şi sunt elaborate reglementările necesare pentru funcţionarea pieţelor de gaze naturale;

       − proiectele privind dezvoltarea sistemului de energie electrică asigură îndeplinirea condiţiilor de interconectare cu sistemul european de energie elecrtică;

       − participarea României la Uniunea Energetică Europenă trebuie să ia în considerare şi interesele utilizatorului român astfel încât să se evite greşelile care au condus la dezavantaje pentru România în urma aderării la UE.


Prof. dr. ing. Nicolae Golovanov, Consilier CNR-CME


928 vizualizari

Galerie foto

Pentru a putea posta comentarii, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator.

Cere Detalii sau Oferta

Completati cu numele dvs.

Completati cu denumirea companiei pe care o reprezentati.

Adresa dvs. de e-mail.

Numarul dvs. de contact.

Mesajul dvs.

Pentru abonare (la revista sau newsletter), postare comentarii sau participare la discutiile din forum, trebuie sa fiti logat in contul dvs. de utilizator. Daca nu aveti cont, click pe [creeaza un cont nou]
CAPTCHA

Introduceţi codul numeric din imaginea de mai jos.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.