Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
TTonline

Caseta Redactiei

Onuț Iliescu

Onuț Iliescu

Director / Redactor Șef

 


Director/redactor şef și fondator "T&T - Tehnică şi Tehnologie"; Director general al Tehnic Media. Absolvent în 1995 al Facultatii de Inginerie Mecanică, secţia de Echipamente de Proces/Utilaj Tehnologic, UPB. Intre 2000-2002 studii Postuniversitare de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA; Experienta: intre 1995-98, ing. proiectant, IPROCHIM SA, 1998-2004 ing. proiectant, Heurtey-Petrochem Engineering. În 1997 împreună cu Andrei Bîrsan iniţiază proiectul "T&T", devenit pentru o perioada un proiect online: www.ttech.ro, o revistă de veghe/informare tehnică şi tehnologică. Din 2001 apare varianta tipărită "T&T". 

Gabriela Atanasiu

Gabriela Atanasiu

Secretar de Redacție

 

 

A absolvit în 2003 UPB, Facultatea de Mecanică, secția Mașini Hidraulice și Pneumatice.

Este secretar de redacție al T&T, începând cu anul 2005.

Mihaela Iliescu

Mihaela Iliescu

Redactor

 

 

A absolvit UPB, Facultatea de Mecanică, secția Mașini Hidraulice și Pneumatice, în anul 1995.

Înaintea funcției de redactor T&T a lucrat ca inginer proiectant la IPROCHIM S.A.

Este redactor T&T, din 2006.

Andrei Zander

Andrei Zander

Redactor

 

Absolvent al UPB, Facultatea de Transporturi, specializarea Autovehicule Rutiere, promoția 2011.

Masterand în cadrul UPB, Facultatea de Transporturi, programul "Cercetare și Dezvoltare în Ingineria Autovehiculelor".

Din 2008 este redactor T&T.

Ion Sereş

Ion Sereş

Colaborator, secțiunile Management & Calitate, Mase Plastice

 

A terminat Facultatea de Mecanică - secţia Utilaj Chimic din Universitatea Politehnica Bucureşti, în anul 1974.

Activitatea în firma Plastor:

- 1974 - 1982, inginer tehnolog, inginer proiectant de matriţe şi utilaje

- 1982 – 1990, inginer şef

- 1990 – 1998, director tehnic

- 1998 – 2010, director general şi preşedinte al Consiliului de Administraţie

A publicat 5 cărţi tehnice din domeniul materialelor plastice între anii 1987 – 2002.

A publicat 52 de articole în revistele tehnice din ţară între anii 1979 – 2006.

A publicat 9 articole tehnice în revistele tehnice din străinătate între anii 1987 – 1997.

A publicat în ţară 12 articole de management între anii 2008 – 2010

Corneliu Gornic

Corneliu Gornic

Redactor-colaborator, secțiunea Masini-Unelte

 

Inginer, specialitatea Maşini-Unelte şi Scule, promoţia 1968

Activitate:

- cercetare maşini-unelte din 1968 până în 1992, de la simplu inginer la cercetător ştiinţific principal gr. I şi director ştiinţific, în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Maşini-Unelte (ICPMUA, ICSIT-TITAN, acum SIMTEX);

- marketing, AQ, CTC, proiectare (fostul ARMUS);

- dezvoltare, tehnologii de montaj şi reglaj, încercări şi diagnoză, tehnologii de prelucrare (PROFEX CONSULT)

Mircea Băduț

Mircea Băduț

Colaborator, secţiunile CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP, Tehnologii, Energie

 

Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică, Universitatea din Craiova. În prezent, este consilier informatică la O.C.P.I. Vâlcea, precum şi redactor colaborator la diferite publicaţii de informatică.

A publicat, în colaborare cu Cristina Băduţ, "Bazele utilizării şi programării calculatoarelor electronice" (1994) şi "Calculatorul personal" (1995); apoi, "Informatica pentru manageri" (1999); "Bazele proiectării cu MicroStation" (2001); "Bazele proiectării cu Solid Edge" (2002); "Informatica în management" (2003); "GIS – sisteme informatice geografice: fundamente practice" (2004); "Ficţiuni primare" (2006).

Semnează numeroase articole în reviste româneşti de profil (CHIP, Net Report, PC World, CAD Report, Hello CAD FANS, ComputerWorld, PC Report, PC Magazine, My Computer), majoritatea pe teme de proiectare asistată de calculator (CAD/CAE/CAM/PDM, GIS) şi baze de date (DBMS). Conceptul editorial „...în trei timpi” a fost creat de Mircea Băduţ şi a fost iniţial publicat în titlurile apărute la Editura Polirom: "Calculatorul în trei timpi" (2001; ediţia a II-a, 2003), "AutoCAD-ul în trei timpi". "Ghidul proiectării profesionale" (2004; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 2006), "Calculatorul în trei timpi" (2007, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită şi "Sisteme geoinformatice GIS pentru electronic" (2008).

Mihai Gheorghe

Mihai Gheorghe

Colaborator, secțiunea Management & Calitate

 

 

Cu o experienţă de peste zece ani în proiectarea şi implementarea sistemelor de management, este absolvent cursuri EOQ (European Organization for Quality), Qualite & Support International “FRANŢA”, auditor EOQ şi TϋV, şi-a susţinut teza de doctorat în anul 2005 cu tema „Contribuţii privind suportul tehnologic necesar implementării TQM. Sisteme informatice pentru managementul calităţii”. A mai publicat articole în revistele: Adevărul Economic, Calitate şi Management şi Financiarul.

Florin Moraru

Florin Moraru

Colaborator, secțiunea Mașini-Unelte

 

Activitate:

- 1990-1995- Facultatea de Construcţii de Maşini din cadrul Universităţii Politehnice Iaşi.

- 1996-2003 – Şef CAM / tehnologii CNC - Electroalfa Internaţional, lider naţional în domeniul industriei tablourilor electrice de joasă şi medie tensiune.

- 2003-prezent – Manager, SM TECH SRL – distribuitor specializat pe tehnologii de prelucrare a tablelor, reprezentând pe piaţa românească mai mulţi producători de vârf de maşini-unelte CNC şi scule.

Gheorghe Cazan

Gheorghe Cazan

Colaborator, secţiunea CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP

 

Inginer Mecanic, absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Activitate:

- Executiv Master of Business Administration, absolvent al Institutului Naţional de Dezvoltare Economică.

- Asociat şi Director Executiv al firmei Hofag Engineering SRL.

Ion Potârniche

Ion Potârniche

Colaborator, secțiunea Eficiență Energetică

 

Director General al ICPE ACTEL din 1994, peste 35 de ani de activitate aplicativă în cadrul ICPE

Activitate:

- Autor al: 9 invenţii brevetate, 23 lucrări publicate în reviste de specialitate, 59 lucrări practice elaborate, 79 lucrări publicate în sesiuni de comunicări ştiinţifice, 4 cărţi publicate.

- Experienţă în managementul proiectelor de cercetare naţională, coordonator al 19 contracte de cercetare aplicativă din cadrul PNCDI

- Membru al: Consiliului Inovării-AMCSIT, CT 36-Electronica de Putere al Comitetului Electrotehnic Român, AGIR, Patronatelor din Energetică

- Membru de onoare al CNR-CME

- Vicepreşedinte al APREL

- Vicepreşedinte al A.P. ENERGIA

- Consultant ştiinţific al Federaţiei Patronale din Construcţii de Maşini

- Activitate didactică la U.P.B. şi Universitatea Valahia

Adrian Nicolescu

Adrian Nicolescu

Colaborator, secțiunile Automatizări, Roboți

 

Prof. univ. dr. ing., 29 de ani activitate didactică în Facultatea IMST, UPB.

Activitate:

- Expert naţional ACPART pentru domeniul Robotică

- Expert evaluator ARACIS pentru domeniul Mecatronică şi Robotică

- Preşedinte domeniu Fabricaţie Robotizată din cadrul Platformei Tehnologice de Robotică - (EUROP) din România

- Reprezentantul României în EUROP - Membru în Technology Advisory Group pentru domeniul Robotică Industrială – EUROP

- Reprezentantul României în cadrul proiectului FP6/FP7 – CARE Coordinated Action for Robotics in Europe

- Persoana de contact în România pentru EUnited Robotics (Industrial association of European Robotics Product’s Producers)

- Peste 50 contracte de cercetare ştiinţifică dintre care 15 în calitate de director de proiect

- Publicate: 12 cărţi, peste 150 de articole ştiinţifice în vol. unor Conferinţe Internaţionale, dintre care 25 indexate ISI

Laurențiu Nae

Laurențiu Nae

Redactor - Colaborator, secțiunea CAD/CAM/PLM/ERP și Management&Calitate

Redactor Product Lifecycle Management

 

▪ Consultant Product Lifecycle Management la Digital Twin

10 ani experiență în implementări de soluţii pentru dezvoltarea digitală a produsului
▪ Auditor tehnic pentru identificarea nevoilor de schimbare a organizațiilor
▪ Manager proiecte de implementare a soluțiilor CAD/CAM/CAE/PLM

▪ Doctor in Inginerie Industrială, UPB 2013

▪ Master Marketing și Comunicare în Afaceri, ASE 2008

▪ Master Managementul Afacerilor, UPB 2006

▪ Absolvent Mecatronică, UPB 2004,
▪ Diplomă Roboți Industriali, Braunschweig University of Technology, 2004