Jeni Toma

MITA, unul dintre marile flageluri ale omenirii

MITA, unul dintre marile flageluri ale omenirii

Dacă vrem să combatem mita, acum o putem face mai mult ca niciodată deoarece ISO a elaborat un standard internaţional care a fost adoptat şi ca standard român: SR ISO 37001:2017, Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare. ... mai mult »

Un nou standard pentru îmbunătăţirea procesului de inovare

Inovarea este o activitate care are ca rezultat obţinerea unui nou produs, a unui serviciu sau a unui proces, a unei noi metode de marketing sau de organizare a unei afaceri sau poate conduce la îmbunătăţirea semnificativă a celor existente. In... mai mult »

Directiva Maşini, susţinută de standardele armonizate

Aderarea României la Uniunea Europeană a deschis calea pentru libera circulaţie a bunurilor, serviciilor, capitalului şi a forţei de muncă. Libera circulaţie a mărfurilor stă la baza funcţionării Pieţei Unice. Mecanismele de piaţă reali... mai mult »