Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Table './tehnicas_site/cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: UPDATE cache SET data = 'a:1047:{s:13:\"theme_default\";s:6:\"tehnic\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"69ca3a07d8cfd04e9c6638d5588f4ddb507193c18a6694e790132e7c30d7f166\";s:10:\"menu_masks\";a:32:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:60;i:6;i:59;i:7;i:58;i:8;i:57;i:9;i:56;i:10;i:45;i:11;i:31;i:12;i:30;i:13;i:29;i:14;i:28;i:15;i:25;i:16;i:24;i:17;i:22;i:18;i:21;i:19;i:15;i:20;i:14;i:21;i:13;i:22;i:12;i:23;i:11;i:24;i:10;i:25;i:7;i:26;i:6;i:27;i:5;i:28;i:4;i:29;i:3;i:30;i:2;i:31;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:2:{i:0;s:10:\"navigation\";i:1;s:13:\"primary-links\";}s:9:\"site_name\";s:8:\"TTonline\";s:9:\"site_mail\";s: in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc on line 135

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 736

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 737

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 738

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/database.mysql.inc:135) in /home/tehnicas/arhiva.ttonline.ro/includes/bootstrap.inc on line 739
Mihai Gheorghe | TTonline

Mihai Gheorghe

Cerinţe ale ISO 27001:2013 comentate. Metodologii de analiză a riscurilor de securitate a informaţiei. Evaluarea ameninţărilor, a activelor şi a vulnerabilităţilor organizaţionale critice: Metoda „Operationally Critical Threat, Asset and Vulnera

Metoda OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation) a fost elaborată de specialişti americani şi se bazează pe faptul că personalul organizaţiei îşi asumă responsabilităţi pentru alegerea strategiei de analiz... mai mult »

Sistemul de management al securităţii informaţiei. Cerinţe ISO 27001:2013 comentate. Aspectele privind managementul continuării activităţii

Motivul dezvoltării unui plan de continuare a activităţii este de a asigura conti­nuitatea unei activităţi în timpul şi după oricare incident critic, care rezultă în urma întreruperii capacităţii operaţionale normale şi anume: nStabilire... mai mult »

Standarde ISO pentru bunul management al unei activităţi

Elementul comun al celor trei standarde prezentate este managementul, conducerea unei activităţi. O altă caracteristică abordată în cele trei standarde este evidenţierea riscurilor (specifice oricărei activităţi umane), analiza acestora şi... mai mult »

Reguli aplicabile controlului informaţiilor, datelor şi materialelor clasificate

În cadrul acestui material prezentăm câteva reguli aplicabile procesului de control al informaţiilor, al datelor şi al materialelor clasificate. Informaţii clasificate şi marcajul acestora Din punct de vedere al nivelului de clasificare, prezen... mai mult »

Ghid pentru realizarea unei metodologii de analiză a riscului

Acest ghid oferă indicaţii pentru realizarea unei metodologii în vederea gestionării riscurilor de securitate a informaţiei. Metodologia aleasă se bazează pe determinarea incertitudinii de realizare a obiectivelor, a ameninţărilor ce pot exp... mai mult »

Elemente de bună practică pentru sistemul de management al securităţii informaţiei

Sistemul de management al securităţii informaţiei include: structura organizatorică, politicile, activităţile de planificare, planurile, responsabilităţile, practicile de lucru, procedurile, procesele şi resursele. Acest sistem de managemen... mai mult »

Semnalarea neregulilor referitoare la funcţionarea sistemului de management (SM)

Pe parcursul acestui material vom prezenta  o modalitatea de semnalare, de către angajaţi sau colaboratori, a neregulilor identificate în funcţionarea sistemului de mana­gement. Vom prezenta unele măsuri privind protecţia angajaţilor care au r... mai mult »

Stabilirea unei strategii de control a sistemului de management

Scopul proiectării şi implementării unei stra­tegii de control a sistemului de mana­gement este monitorizarea sistemului şi implementarea, în timp real, a măsurilor corective pentru îndeplinirea obiectivelor specifice şi generale.    1. Defi... mai mult »

Cerinţe privind sistemul de management al mediului: Gestionarea deşeurilor

În conformitate cu prevederile Legii 2011 din 2011 privind regimul deşeurilor, producătorii şi deţinătorii de deşeuri au mai multe obligaţii. În acest articol vom prezenta mai multe cerinţe privind modul de colectare, depozitare, evidenţă,... mai mult »

Câteva clarificări privind mărcile internaţionale de conformitate a produselor

Câteva clarificări privind mărcile internaţionale de conformitate a produselor

Introducerea pe piaţă a produselor în diverse ţări implică certificarea produselor, aplicarea unor mărci de certificare. Pentru a se putea aplica o marcă de certificare pe un produs trebuie respectate reglementările aplicabile, care detali... mai mult »